pages راهنمای پرداخت

راهنمایی پرداخت


راهنمای پرداخت آنلاین

کاربران محترم تبریز تیکت می‌توانند مبلغ سفارش خود را با استفاده از همه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب پرداخت کنند. هنگام پرداخت اینترنتی اطلاعات زیر از

شما پرسیده می‌شود که پس از وارد کردن آن‌ها و تایید پرداخت، از موفقیت عملیات پرداخت خود مطلع می‌شوید.


 

 

1- شماره 16 رقمی کارت